Back

Sekretesspolicy

Bibelprojektet

Uppdaterad augusti 2019

Introduktion

Bibelprojektet respekterar din integritet och är engagerad i att skydda din känsliga information. Denna sekretesspolicy ("sekretesspolicy") är ett avtal mellan dig och Bibelprojektet och dess samarbetspartners, företag och dotterbolag (kollektivt "Bibelprojektet", "oss", "våra" eller "vi") när du besöker och använder våra webbplatser, inklusive thebibleproject.com, sociala medier, applikationer och tjänster (kollektivt "webbplats"), och styrs av och är en del av Bibelprojektets användarvillkor.

Personlig information

Som det används i denna sekretesspolicy betyder "personlig information" information som specifikt identifierar en individ (t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn eller kreditkortsnummer) eller information om den person som är direkt kopplad till personlig information. Personlig information innehåller inte (a) aggregerad information, vilket innebär att vi samlar in uppgifter om din användning av webbplatsen eller om en grupp eller en kategori av tjänster eller användare, från vilken enskilda identiteter eller annan personlig information har tagits bort eller (b) avidentifierad information som inte lätt kan länkas tillbaka till individen.

Denna sekretesspolicy beskriver våra rutiner för insamling, användning, underhåll, skydd och offentliggörande av din personliga information, samt dina interaktioner med Bibelprojektet via telefon, via post eller personligen på våra fysiska platser.

Vänligen läs detta meddelande noggrant för att förstå vår politik och praxis när det gäller din information och hur vi kommer att behandla den.

Samtycke

Genom att gå in på webbplatsen, skapa en användarprofil på webbplatsen, besöka vår studio eller skicka personlig information till Bibelprojektet samtycker du till denna sekretesspolicy och insamling och användning av din personliga information enligt beskrivningen nedan. Vi kommer att vidta åtgärder för att meddela dig och bekräfta att du samtycker i olika skeden av insamlingen av personlig information från dig. Om du inte samtycker till vår politik och praxis kanske du inte kan komma åt eller dra nytta av vissa delar av denna webbplats.

Omfattning

Vänligen observera att denna sekretesspolicy gäller information som vi samlar in

 • när du besöker denna webbplats,

 • när du besöker vår studio,

 • när du skickar din information till oss,

 • när du skapar eller använder en användarprofil,

 • när vi kommunicerar med dig via e-post och andra medel,

 • genom tredje part som vi arbetar med för att tillhandahålla våra tjänster,

 • med någon annan metod under din användning av våra tjänster.

Detta meddelande gäller inte information som samlas in om dig på något annat sätt, inklusive genom mobila applikationer, innehåll eller webbplatser som inte drivs av Bibelprojektet.

Laglig grund

Vi kommer endast att samla in din personliga information (a) när så är tillämpligt, med ditt samtycke eller (b) om vi har ett legitimt intresse av att göra det. Om vi samlar in eller använder din personliga information baserat på ditt samtycke kommer vi också att meddela dig om eventuella ändringar och begära ditt ytterligare samtycke efter behov.

Barnens sekretess

Bibelprojektet erkänner behovet av att tillhandahålla ytterligare sekretess avseende personlig information om barn. Vi samlar inte medvetet in någon personlig information från barn under 16 år utan att ha samtycke från barnets förälder eller vårdnadshavare. Om ett barn under 16 år vill registrera sig på webbplatsen, kräver Bibelprojektet barnets förälder eller vårdnadshavares samtycke till registreringen via vårt bekräftelseförfarande via e-post innan vi aktiverar barnets registrering. Om Bibelprojektet inte får förälder eller målsmans samtycke inom 24 timmar från barnets registreringsbegäran, kommer vi att ta bort all personlig information som barnet kan ha lämnat till oss som en del av deras registreringsbegäran. Om du är under 16 och din förälder eller vårdnadshavare inte har slutfört vårt förfarande för webbplatsregistrering och samtycke, instruerar Bibelprojektet dig att inte använda denna webbplats, göra inköp eller donationer via webbplatsen, använda webbplatsens interaktiva eller offentliga kommentarsfunktioner eller förse Bibelprojektet med någon personlig information.

Bibelprojektet är ett ideellt företag i enlighet med artikel 501c3 i USA:s Internal Revenue Code (inkomstskattelag) och är därför befriat från Children's Online Privacy Protection Act (lagen om integritetsskydd online för barn). Bibelprojektet värdesätter dock sekretess för barn som kan finna vårt innehåll informativt. Alla bestämmelser i denna sekretesspolicy gäller för alla användare av webbplatsen, inklusive barn. Yngre besökare bör alltid kontrollera med sina föräldrar eller vårdnadshavare innan de delar information på någon webbplats eller mobilapplikation och vi uppmuntrar familjer att diskutera inom hushållet, avseende delning av personlig information online.

Om du tror att Bibelprojektet kan ha information från eller om ett barn under 16 år utan förälders eller vårdnadshavares samtycke, eller om du vill granska eller begära radering av personlig information som Bibelprojektet har om ditt barn, var god kontakta oss på { webmaster@jointhebibleproject.com eller avgiftsfritt på (855) 700-9109.

Hur vi samlar in och använder din personliga information

När du besöker vår webbplats eller studio samlar vi in viss personlig information från dig. Vi samlar in denna information:

 • Direkt från dig när du lämnar den till oss.

 • Automatiskt när du navigerar på webbplatsen.

 • Från tredje part, inklusive tredje parts webbplatser.

Observera att vissa erbjudanden, tjänster och delar av vår webbplats endast kan vara tillgängliga för dig om du registrerar dig hos oss. Du är välkommen att begränsa den information du lämnar till oss till det minimum som krävs för att ta emot våra tjänster, och du kan när som helst kontakta Bibelprojektet för att redigera den information som vi har om dig. Observera dock att om du vägrar att ge oss din personliga information eller senare drar tillbaka ditt samtycke kommer vi troligen inte att kunna kommunicera med dig eller tillhandahålla dig våra tjänster.

Information du lämnar till oss.

Vi samlar in personlig information direkt från dig med ditt samtycke när du besöker vår studio personligen eller interagerar med oss på webbplatsen. Den personliga information du lämnar till oss kan innefatta:

 • Kontaktinformation - vi samlar in ditt namn, telefonnummer, e-postadress och adress när du fyller i och skickar in elektroniska formulär på vår webbplats. Vi använder denna information för att registrera dig för att använda vår webbplats, skicka dig nyhetsbrev och förse dig med information, produkter och tjänster. Vi kan också be dig om information när du rapporterar ett problem med vår webbplats.

 • Användargenererat innehåll - vår webbplats kan innehålla funktioner som tillåter dig att publicera kommentarer, bilder eller annat innehåll, enligt våra Användarvillkor. Det är ditt beslut om du ska använda dessa funktioner och all information eller innehåll du lägger upp tillhandahålls av dig frivilligt. Vi kan ha poster och kopior av din korrespondens (inklusive e-postadresser), om du lägger upp användargenererat innehåll eller kontaktar oss.

 • Betalningsinformation - vi accepterar betalningar och donationer via vår webbplats. Vi använder en tredje parts betalningsförmedlare, Stripe, för att hantera betalningstransaktioner. När du gör en betalning online kommer webbplatsen att omdirigera dig till Bibelprojektets betalningsportal via Stripe. Stripe tillhandahåller PCI-kompatibla betalningstjänster online. Bibelprojektet samlar inte in, behandlar eller lagrar betalningsinformation, men vi kan ha en förteckning över transaktioner du genomför via vår webbplats och över uppfyllandet av dina order. Om vi har problem med att behandla en order kommer vi att använda din kontaktinformation för att kontakta dig.

 • Egenhändig information - när du besöker Bibelprojektets studio kommer vi också att be dig att fylla i ett formulär för besökarintag och vi kan fånga dig på bild med hjälp av kameror på plats, när du går in eller lämnar byggnaden eller studion. Vi samlar in denna information för att säkerställa säkerheten för vår personal och våra besökare. Beroende på syftet med ditt besök kan vi dessutom be dig att fylla i ytterligare formulär. Vi kommer att meddela dig om vårt syfte för dessa formulär när de samlas in.

Information vi samlar in genom automatisk datainsamlingsteknologi.

När du navigerar och interagerar med vår webbplats kan vi använda automatisk datainsamlingsteknik som webbplatsanalys för att samla in viss information om din utrustning, dina bläddringsåtgärder och mönster. Vi samlar in denna information för att uppnå våra legitima intressen att upprätthålla och förbättra webbplatsen och mäta våra insatser för utåtriktad verksamhet och marknadsföring. Den information vi samlar in genom automatisk datainsamlingsteknik omfattar:

 • Loggfiler- vi samlar in anonym och teknisk information från din dator, inklusive trafikdata, lokaliseringsuppgifter, loggar och andra kommunikationsdata samt de resurser du kommer åt och använder på webbplatsen. Vi samlar också in information om din dator, enhet och internetanslutning, inklusive din IP-adress, operativsystem, enhetstyp och webbläsartyp. Vi anonymiserar denna information så att den inte identifierar dig och använder den för att övervaka användarbeteende. Vi använder också denna information för att uppskatta vår målgrupps storlek och användningsmönster, lagra information om dina preferenser, anpassa din användarupplevelse, påskynda söktiden och känna igen dig när du återvänder till vår webbplats. Dessa analyser hjälper oss att förbättra vår webbplats och att tillhandahålla en bättre och mer personlig service

 • E-post - våra e-postmeddelanden innehåller en inbäddad spårningskod för att hålla reda på när mottagaren tar emot och öppnar e-post och när mottagaren besöker vår webbplats via en länk i e-postmeddelandet.

 • Cookies - liksom de flesta kommersiella webbplatser använder vi cookies för att spåra användningen av vår webbplats. Läs vårt Cookie-meddelande för mer information om hur vi använder cookies.

Den information vi samlar in automatiskt kan innehålla personlig information eller så kan vi behålla informationen eller koppla den till personlig information vi samlar in på andra sätt eller tar emot från tredje part. Denna information kan också slås samman till aggregerad information om webbplatsbesökare och trafik. Om du inte vill att Bibelprojektet samlar in och använder din anonyma och tekniska information enligt beskrivningen i denna punkt, sluta omedelbart använda webbplatsen eller kontakta oss enligt beskrivningen under "Kontrollera din personliga information" nedan.

Information vi samlar in från andra webbplatser

Bibelprojektet spårar antalet användare som kommer till vår webbplats från sociala nätverk (t.ex. Facebook, YouTube eller Twitter) för att uppnå vårt legitima intresse av att mäta effektiviteten av annonser och tjänster på våra sociala medier. Om du går in på vår webbplats från ett socialt nätverk eller om du på annat sätt samtycker till att associera ditt konto med oss via ett socialt nätverk kan vi också få personlig information om dig från sådana sociala nätverk. Observera att sociala medier från vilka vi kan ta emot din personliga information inte kontrolleras eller övervakas av BP. Eventuella frågor om hur sociala medier samlar in eller behandlar din personliga information ska riktas till leverantören av sociala medier. Vi kan behålla denna information med de uppgifter vi samlar in från dig direkt.

Andra sätt vi kan använda din information

Vi kan också använda personlig information som vi samlar in från dig eller om dig:

 • För att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster.

 • För att presentera vår webbplats och dess innehåll för dig.

 • För att ge dig information om produkter eller tjänster du begär från oss.

 • För att uppfylla något annat syfte för vilket du tillhandahåller informationen.

 • För att fullgöra våra skyldigheter och genomdriva våra rättigheter som härrör från alla avtal som ingås mellan dig och oss, inklusive för fakturering och indrivning.

 • För att meddela dig om ändringar på vår webbplats eller om några produkter eller tjänster vi erbjuder eller tillhandahåller via den.

 • För att tillåta dig att delta i interaktiva funktioner på vår webbplats.

 • För att skydda din integritet och se till att denna sekretesspolicy efterlevs.

 • För att skydda våra rättigheter och vår egendom.

 • Om vi tror att det är nödvändigt att identifiera, kontakta eller väcka talan mot personer eller enheter som kan orsaka skada för dig, Bibelprojektet eller andra eller att följa en lag, förordning, rättslig process eller domstolsbeslut.

 • På något annat sätt som vi beskriver när du lämnar informationen.

 • För något annat syfte med ditt samtycke.

Bibelprojektet kan använda en cookie eller tredje parts webbfyr för att samla in och analysera din personliga information eller dina aktiviteter på webbplatsen (t.ex. klicka på streaminginformation, webbläsartyp, tid och datum, subjekt klickat på eller rullat över) för att hjälpa till att identifiera annonser eller erbjudanden som kan vara av intresse för dig. Om du föredrar att Bibelprojektet inte använder information baserat på ditt beteende online för att ge dig anpassat innehåll och annonsering kan du välja bort riktad annonsering online genom att följa instruktionerna i Välja bort kommunikation.

Vi kan kombinera information vi samlar in om dig via tjänsterna med annan information om dig som vi tar emot från tredje part. Som exempel, och inte begränsat till, kan vi använda en ändring av adress eller annan listad tjänst för att säkerställa att våra poster för ditt konto är korrekta.

Offentliggörande av din information

Bibelprojektet kommer inte att sälja din personliga information till någon tredje part. Vi kan avslöja personlig information som vi samlar in eller du lämnar enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy:

 • Till våra dotterbolag och medlemsförbund.

 • Till entreprenörer, betalningsförmedlare, tjänsteleverantörer och andra tredje parter som vi använder för att stödja vår verksamhet.

 • Till en köpare eller annan efterträdare i händelse av en fusion, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning eller annan försäljning eller överlåtelse av några eller alla Bibelprojektets tillgångar, vare sig som en pågående angelägenhet eller som del av konkurs, likvidation eller liknande förfarande, där personlig information som innehas av Bibelprojektet om våra webbplatsanvändare är bland de tillgångar som överlåts.

 • Till våra annonserings- och analyspartner såsom Google Analytics. Sekretessmeddelandet för dessa tredjepartsföretag gäller för deras insamling, användning och avslöjande av din information. Dessa tredje parter kan kombinera din information med information från andra konsumenter för att genomföra dessa studier och/eller analyser. För mer information besök Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 • För att uppfylla det syfte för vilket du tillhandahåller informationen. Om du till exempel ger oss en e-postadress för att använda funktionen "e-posta till en vän" på vår webbplats skickar vi innehållet i det e-postmeddelandet och din e-postadress till mottagarna.

 • För andra ändamål som avslöjas av oss när du tillhandahåller informationen.

 • Med ditt samtycke.

Vi kan också avslöja din personliga information:

 • För att följa eventuellt domstolsbeslut, lag eller rättslig process, inklusive att svara på någon statlig eller regulatorisk begäran.

 • För att genomdriva eller tillämpa våra Användarvillkor och andra avtal, inklusive för fakturering och indrivning.

 • Om vi tror att avslöjande är nödvändigt eller lämpligt för att skydda Bibelprojektets, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Sammanställd information

Vi kan dela aggregerad eller avidentifierad information utan begränsning. Den information vi delar kommer inte att identifiera dig personligen. Det är dock möjligt att tredje part kan kombinera denna sammanställda information med annan information de har om dig, eller som de får från andra tredje parter, på ett sätt som gör att de kan identifiera dig personligen.

Kontrollera din personliga information

Om du är bosatt i EU har du vissa ytterligare rättigheter i förhållande till din personliga information. Du kan utöva dessa rättigheter, uttrycka oro eller få ytterligare information om användningen av din personliga information genom att kontakta oss avgiftsfritt på (855) 700-9109 eller via e-post på webmaster@jointhebibleproject.com.


Du har rätt att...

Vad detta innebär för dig

Vad du kan göra

Var informerad om hur din personliga information kommer att behandlas.

Vi kommer att informera dig via denna sekretesspolicy om hur vi kommer att använda din personliga information, för vilka ändamål och vem annan som kan ha tillgång till den.

Läs denna sekretesspolicy noggrant och kontakta oss om du har några frågor.

Få åtkomst till din personliga information.

På begäran kommer vi att ge dig tillgång till den personliga information vi har om dig, vilket innebär vilka kategorier av information vi har om dig, hur vi samlar in den, hur vi använder den och vem som har tillgång till den.

Du kan begära att vi förser dig med en kopia av den personliga information som vi behandlar om dig. I vissa fall kan vi vara lagligt tillåtna eller skyldiga att vägra en del eller hela begäran om åtkomst.

Förhindra behandling av din personliga information under vissa omständigheter.

Vi kommer att begränsa vår behandling av din personliga information under vissa omständigheter och i den utsträckning som krävs enligt lag.

Du kan begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information om (i) den personliga informationen är felaktig, (ii) behandlingen är olaglig, (iii) vi inte längre behöver den personliga informationen eller (iv) du utövar din rätt att invända (se nedan).

Korrigera den personliga informationen vi har om dig.

Vi är skyldiga att vidta åtgärder för att säkerställa riktigheten av den personliga information som vi behandlar.

Om du upptäcker att den personliga informationen som vi har om dig är felaktig eller om din personliga information ändras (t.ex. namn- eller adressändring), vänligen meddela oss så uppdaterar vi våra register.

Dataportabilitet.

Under vissa omständigheter kommer vi att vara skyldiga att överföra din personliga information till en annan organisation på din begäran.

Du har rätt att begära att vi överför den personliga informationen vi har om dig till en annan organisation i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbart format.

Radering av din personliga information (även kallat "rätt att glömmas bort").

Under vissa omständigheter och där vi är skyldiga att göra det enligt lag måste vi ta bort den personliga informationen vi har om dig på din begäran. Denna rätt är inte absolut. Det är troligt att det kommer att finnas scenarier där vi inte är skyldiga att följa din begäran.

Du har rätt att begära att vi tar bort din personliga information. Om du gör denna begäran måste vi balansera vissa rättsliga, avtals- och affärsintressen mot din rätt att begära att den relevanta personliga informationen raderas.

Gör invändningar mot viss behandling av din personliga information.

Om du invänder mot vår behandling av din personliga information kommer vi att överväga vissa rättsliga, avtals- och affärsintressen och skyldigheter och balansera dessa mot din rätt att invända mot behandlingen.

Du kan invända mot behandlingen av din personliga information under vissa omständigheter. Du kan också invända mot vår användning av din personliga information för direkt marknadsföring.

Att inte vara föremål för beslut som fattas enbart via automatiserad bearbetning (dvs. ett beslut som fattas om dig av en dator eller algoritm utan mänsklig inblandning).

Under vissa omständigheter måste vi ge dig rätt att invända mot beslut vi fattar genom automatiserad behandling. Vi är också skyldiga att föra register över våra automatiserade data och tillhandahålla information om hur dessa beslut fattas.

Du kan invända mot ett beslut som fattas genom automatiserad behandling om det gjordes helt av en dator eller algoritm utan mänsklig tillförsel.

Vi kommer att uppfylla din begäran att utöva någon av dessa rättigheter inom 30 dagar från det att vi mottagit en fullständig begäran. Du har också rätt att korrigera eventuella fel i den informationen. Observera att Bibelprojektet är skyldigt att verifiera din identitet innan du uppfyller din begäran, vilket kan inkludera insamling av ytterligare personlig information från dig.

Via post till BibleProject 501 SE 14th Avenue Portland, OR 97214

Kaliforniens integritetsrättigheter

Eftersom Bibelprojektet inte är organiserat eller drivs i vinstsyfte eller till ekonomisk fördel för dess aktieägare eller andra ägare är vi undantagna från att följa California Consumer Privacy Act ("CCPA", Kaliforniens sekretesslag för konsumenter ; Ca. Civil Code, [civillagen i Kalifornien] avsnitten 1798.100 - 1798.199). Vissa av våra avtal med tjänsteleverantörer och andra tredje parter kan dock kräva att vi följer CCPA. Användare av vår webbplats som är boende i Kalifornien kan ha vissa rättigheter relaterade till deras personliga information, såsom rätten att (a) få information som beskriver de kategorier av personlig information om dig som vi har samlat in och om den informationen såldes till en tredje part; (b) få en lista över kategorier av tredje parter som vi har delat din personliga information med, (c) om vi säljer din personliga information, be oss att inte sälja din personliga information till tredje part, och (d) få lika tjänster oavsett om du utövar dina integritetsrättigheter.

Dessutom ger civillagen i Kalifornien i enlighet med avsnitt 1798.83-1798.84, Kaliforniens invånare rätt att be oss om ett meddelande som identifierar de kategorier av personlig information vi delar med dotterbolag och/eller tredje part för marknadsföringsändamål, och ger kontaktinformation för sådana dotterbolag och/eller tredje parter.

Om du är bosatt i Kalifornien och vill begära en kopia av detta sekretessmeddelande eller utöva de rättigheter som är tillgängliga för dig enligt tillämplig lag i Kalifornien, ring oss avgiftsfritt på (855) 700-9109 eller skicka oss ett e-postmeddelande på webmaster@jointhebibleproject.com med ämnesraden "Begäran om Kaliforniens sekretessinformation."

Välja bort kommunikation

Vi vill kommunicera med dig endast om du vill höra från oss. Du kan ändra eller begränsa den kommunikation som Bibelprojektet skickar till dig genom att klicka på länken "avbryt prenumeration" längst ner i något av våra e-postmeddelanden. Du kan också kontakta oss direkt avgiftsfritt på (855) 700-9109 eller via e-post på webmaster@jointhebibleproject.com. Var noga med att inkludera ditt fullständiga namn, e-postadress, postadress och specifikt vilken information du inte vill få. Om du vill kan du använda något av följande uttalanden i ditt meddelande till oss:

 • Jag föredrar att inte få annonser via e-post, såsom uppdateringar om produkter och tjänster, speciella kampanjer eller kommande evenemang.

Jag föredrar att inte få direktreklam såsom periodiska kataloger och utskick avseende produkter och tjänster, speciella kampanjer eller kommande evenemang.

Spåra inte-signaler

Spåra inte är en integritetspreferens som användare kan ställa in i sina webbläsare. När en användare slår på Spåra inte-signalen skickar webbläsaren ett meddelande till webbplatser som begär att de inte ska spåra användaren. För information om Spåra inte, besök www.allaboutdnt.org. Vid denna tidpunkt svarar thebibleproject.com inte på Spåra-inte inställningar eller signaler. Dessutom kan vi använda annan teknik som är standard för internet för att spåra besökare på våra webbplatser. Dessa verktyg kan användas av oss och av tredje parter för att samla in information om dig och din internetaktivitet, även om du har aktiverat Spåra inte-signalen.

USA:s sekretesslagar

Denna webbplats ägs och drivs i USA. Om du kommer åt denna webbplats från utanför USA kommer all information som vi samlar in om dig att överföras till servrar i USA. Sekretesslagarna i USA kanske inte är lika skyddande som de i din jurisdiktion. Genom att tillåta oss att samla in personlig information om dig samtycker du till sådan överföring och behandling av din personliga information enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Datasäkerhet

Vi har genomfört kommersiellt rimliga åtgärder både online och offline för att säkra din personliga information från oavsiktlig förlust och från obehörig åtkomst, användning, ändring och avslöjande. Vi upprätthåller fysiska, elektroniska och procedurmässiga säkerhetsåtgärder för att skydda din icke-offentliga personliga information. Dessa säkerhetsåtgärder inkluderar att begränsa vår interna lagring av din personliga information till kontaktinformation och säkra dessa data med kryptering av branschstandard. Betalnings- och finansiell information finns hos en värdleverantör som uppfyller Payment Card Industry Data Security Standard. Vi överför all annan personlig information till en tjänsteleverantör som uppfyller internationella säkerhetsstandarder via säker token för att tjänsteleverantören ska lagra och underhålla. Vi uppdaterar och testar vår teknik för att förbättra skyddet av vår information om dig och för att säkerställa integriteten av denna information.

Säkerheten för din information beror också på dig. Där vi har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord för åtkomst till vissa delar av vår webbplats, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ditt lösenord med någon. Kom också ihåg att logga ut från ditt konto och stänga ditt webbläsarfönster när du har avslutat ditt besök. Detta för att säkerställa att andra inte kan komma åt ditt konto, särskilt om du delar en dator med någon annan eller använder en dator på en offentlig plats. Alla Internetanvändare bör vara försiktiga med hur de hanterar och avslöjar sin personliga information. Användargenererat innehåll och annan information du delar i offentliga områden kan ses av vilken som helst användare av webbplatsen.

Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi gör vårt bästa för att skydda din personliga information kan vi inte garantera säkerheten för din personliga information som överförs till vår webbplats eller att obehöriga tredje parter inte kommer att besegra våra säkerhetsåtgärder eller använda icke-offentlig personlig information för olämpliga ändamål. All överföring av personlig information sker på egen risk. Vi är inte ansvariga för kringgående av några sekretessinställningar eller säkerhetsåtgärder som finns på webbplatsen. Se Federal Trade Commissions webbplats för information om hur du kan hjälpa till att skydda dig mot identitetsstöld.

Tredje parts webbplatser och reklam

Denna sekretesspolicy gäller endast information som samlas in av Bibelprojektet. Vi kan tillhandahålla länkar till tredje parts webbplatser från vår webbplats som en tjänst till våra användare, men vi har ingen förmåga att kontrollera, och vi är inte ansvariga för, tredje parts webbplatser och deras praxis för sekretess- och datainsamling, användning och avslöjande. När du klickar på länkar som tar dig till externa webbplatser kommer du att omfattas av deras sekretess och rutiner, inte våra. Vi uppmanar dig att granska och förstå sekretessmeddelanden på sådana webbplatser innan du förser dem med någon information.

Användarvillkor

Villkoren för användning av denna webbplats reglerar alla frågor som inte anges i denna sekretesspolicy. Vi uppmanar dig att bekanta dig med våra Användarvillkor.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan för att säkerställa dess riktighet. Om vi gör ändringar kommer det reviderade meddelandet att publiceras på denna sida. Din fortsatta användning av vår webbplats eller andra tjänster efter publiceringen av ändringar i denna sekretesspolicy kommer att innebära att du accepterar dessa ändringar. I vissa fall kan vi försöka kontakta dig med hjälp av den kontaktinformation du har tillhandahållit, för att ge dig valmöjligheter angående vår användning av din information på ett annat sätt än det som anges vid insamlingstidpunkten. Kontrollera ofta, särskilt innan du förser oss med personlig information, för att säkerställa den aktuella omfattningen av meddelandet.

Obehörig användning

Om du blir medveten om någon obehörig inlämning av information till Bibelprojektet, inklusive barns information, vänligen informera oss genom att kontakta oss på den kontaktinformation som listas nedan så att vi kan ta bort den.

Kontaktinformation

För att utöva någon av dina rättigheter över din personliga information, ställa frågor om vår insamling och användning av din personliga information eller kommentera denna sekretesspolicy och våra sekretessrutiner kan du kontakta oss på:

Avgiftsfritt: (855) 700-9109

E-post: webmaster@bibleproject.com

 

By using this website, I acknowledge that I am 16 years of age or older, and I agree to the Terms and Conditions and Privacy Policy.
Under 16?
Accept
For advanced bible reading tools:
Login  or  Join
Which language would you like?